Производител на врати. Хит Дизайн Доор. Врати Русе, Варна, София. Aspendos, Аспендос, Крафт Мастър (3)